Τηλεσκοπικό σύστημα

Μεταλλικά τηλεσκοπικά συστήματα

Μεταλλικά τηλεσκοπικά συστήματα

Για βαριές βιομηχανικές εφαρμογές και απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας, διατίθενται τηλεσκοπικά συστήματα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τιμές ταχύτητας, μέχρι 150m/min και επιτάχυνσης μέχρι 2G.

Η έδρασή τους μπορεί να είναι οριζόντια, κάθετη ή και υπό γωνία, ενώ το σχήμα τους ποικίλει.

Σε κάποιες εφαρμογές τα τηλεσκοπικά αυτά συστήματα έχουν τη μορφή κουρτίνας, με κίνηση οριζόντια ή κάθετη ή και σε δύο άξονες ταυτόχρονα, απομονώνοντας έτσι το εργαλείο από τον υπόλοιπο χώρο εργασίας.

Κατεβάστε τον κατάλογο εδώ