Οθόνες κειμένου

4 γραμμών 4,3″ με ανάλυση 192×64, μονόχρωμες, 2 τύπων με 19 ή 20 μπουτόν προγραμματιζόμενα, σειριακή επικοινωνία με αρκετά από τα πιο γνωστά PLC της αγοράς και “ελεύθερο” λογισμικό προγραμματισμού.

4 γραμμών 4,3″ με ανάλυση 192×64, μονόχρωμες, 2 τύπων με 19 ή 20 μπουτόν προγραμματιζόμενα, σειριακή επικοινωνία με αρκετά από τα πιο γνωστά PLC της αγοράς και “ελεύθερο” λογισμικό προγραμματισμού.

Κατεβάστε τον κατάλογο εδώ