Προϊόντα αυτοματισμού

  • Αισθητήρια (πίεσης, στάθμης, επαγωγικά).
  • Bus Coupler.
  • Servosystems
  • Stepper motors
  • Remote I/O.
  • Embedded PC controller.
  • Controller ζύγισης.
  • Safety controller / Safety relay.
  • Κουρτίνες προστασίας.
  • Industry 4.0