Ανάγκη : Η ολίσθηση του ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα, που ξετυλίγει το ρολό της πλαστική σακούλας, είχε ως αποτέλεσμα, σε κάθε ρολό να δημιουργούνται αρκετά ανόμοια σε μήκος σακιά.

Λύση : Αντικαταστάθηκε ο ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας και το inverter αυτού με servoκινητήρα και servodrive της TOSHIBA. Το τεχνικό προσωπικό του εργοστασίου κατασκεύασε μία φλάντζα προσαρμογής για να συνδεθεί ο servoκινητήρας στον υπάρχοντα γωνιακό μειωτή. Καθοδηγήσαμε το τεχνικό προσωπικό για την καλωδίωση και τον προγραμματισμό του servodrive, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα στο PLC να μην αλλαχθεί καθόλου, το servodrive οδηγείται από την ίδια αναλογική έξοδο όπως και το inverter.

Οφέλη : η συμπεριφορά του μηχανήματος βελτιώθηκε, τα σακιά είναι όλα στο ίδιο μέγεθος, η ταχύτητα παραγωγής αυξήθηκε και η όλη αλλαγή έγινε σε ελάχιστο χρόνο.