Ανάγκη : Ο χρόνος παστερίωσης ποικίλει ανάλογα με το φρούτο (μικρό μεγάλο, μαλακό ή σκληρό), το μέγεθος της κονσέρβας (1,2,3, 5 Kgr) και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Συνεπώς η δυνατότητα ελέγχου του χρόνου διάβασης της κονσέρβας από το μηχάνημα παστερίωσης, είναι κρίσιμο στοιχείο. Ο κλασικός τρόπος ήταν η χρήση ευθύγραμμου μειωτή με μεγάλη μείωση και μηχανική αυξομείωση. Οι επιλογές όμως στην ταχύτητα κίνησης του πλέγματος ήταν περιορισμένες.

Λύση : Αντί για τον κλασικό ευθύγραμμο μειωτή, εγκαταστάθηκε πλανητικός μειωτής του οίκου SITI, με 4 βαθμίδες μείωσης πετυχαίνοντας αργή ταχύτητα. Η μηχανική αυξομείωση αντικαταστάθηκε από σύστημα ασύγχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, σταθερής ροπής, σειράς LSMV του οίκου Leroy-Somer, με τριφασικό TOSHIBAinverter σειράς VFS15.

Οφέλη : Λόγω της χρήσης του inverter σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα σταθερής ροπής, πετυχαίνουμε μεγαλύτερο εύρος ταχυτήτων στην κίνηση του πλέγματος, άρα και μεγαλύτερο εύρος στο χρόνο παστερίωσης. Αυτό γιατί, η μηχανική αυξομείωση έχει ένα λόγο 1 προς 5 σε σχέση αργής και γρήγορης ταχύτητας. Ο ηλεκτροκινητήρας σταθερής ροπής, έχει αντίστοιχα λόγο 1 προς 10, καθώς μπορεί να δουλεύει μέχρι τα 5Hz χωρίς βεβιασμένη ψύξη και με τη ροπή σταθερή. Επιπλέον, λόγω του inverter, η επιλογή ταχύτητας γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η συντήρηση της μηχανικής αυξομείωσης δεν απασχολεί το προσωπικό πλέον και τέλος ο πλανητικός μειωτής προσφέρει υψηλότερες ροπές, μεγαλύτερες αντοχές και απαιτεί μικρότερο χώρο