ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ

Κατά την παραγωγή κονσέρβας ροδάκινου, το προϊόν μπαίνει στο ανοιχτό μεταλλικό κουτί, μαζί με τη γλυκόζη και στη συνέχεια περνάει από τα κλειστικά μηχανήματα για να μπει το επάνω καπάκι πριν πάει στο μηχάνημα παστερίωσης. Σε μία μονάδα μπορεί να υπάρχουν και 10 κλειστικά μηχανήματα, τα οποία εκτελούν τη διαδικασία με μηχανικό τρόπο.

Ανάγκη : Κατά τη διάρκεια της παραγωγής, κάθε σταμάτημα της γραμμής και κάθε ελαττωματικό κουτί είναι μη αποδεκτό. Η αυξομείωση της παραγωγής, όσον αφορά την τοποθέτηση του καπακιού και κλείσιμο του μεταλλικού κουτιού, ανάλογα με το προϊόν και η ειδοποίηση όταν δεν υπάρχουν τα καπάκια, είναι σημαντικά στοιχεία.

Λύση : Το τεχνικό προσωπικό του εργοστασίου, εγκατέστησε TOSHIBAinverter και PLC του οίκου KincoAutomation σε κάθε κλειστικό μηχάνημα της παραγωγής. Δόθηκε η δυνατότητα στο χειριστή του μηχανήματος να μπορεί να αυξομειώνει την ταχύτητα παραγωγής κουτιών, πριν τον παστεριωτή, αλλά και να σταματά το μηχάνημα όταν έχουν τελειώσει τα καπάκια, όταν δεν υπάρχουν κουτιά στην ταινία εισόδου του μηχανήματος, αλλά και όταν η ταινία εξόδου του μηχανήματος έχει γεμίσει έτοιμα κουτιά.

Οφέλη : Λιγότερα σταματήματα του μηχανήματος, λιγότερα ανοιχτά κουτιά στην έξοδο, λιγότερα ελαττωματικά κουτιά στην παραγωγή.