Η ιταλική εταιρεία CBF, αDC ηλεκτρομειωτήρες Bernio

DC ηλεκτροκινητήρες Drive-System

DC ηλεκτροέμβολα OSLV

Ιταλικής Κατασκευής