ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ

Κατά την παραγωγή κονσέρβας ροδάκινου, το προϊόν μπαίνει στο ανοιχτό μεταλλικό κουτί, μαζί με τη γλυκόζη και στη συνέχεια περνάει από τα κλειστικά μηχανήματα για να μπει το επάνω καπάκι πριν πάει στο μηχάνημα παστερίωσης. Σε μία μονάδα μπορεί να υπάρχουν και 10 κλειστικά μηχανήματα, τα οποία εκτελούν τη διαδικασία με μηχανικό τρόπο. 

Ανάγκη : Κατά τη διάρκεια της παραγωγής, κάθε σταμάτημα της γραμμής και κάθε ελαττωματικό κουτί είναι μη αποδεκτό. Η αυξομείωση της παραγωγής, όσον αφορά την τοποθέτηση του καπακιού και κλείσιμο του μεταλλικού κουτιού, ανάλογα με το προϊόν και η ειδοποίηση όταν δεν υπάρχουν τα καπάκια, είναι σημαντικά στοιχεία.

Λύση : Το τεχνικό προσωπικό του εργοστασίου, εγκατέστησε TOSHIBAinverter και PLC του οίκου KincoAutomation σε κάθε κλειστικό μηχάνημα της παραγωγής. Δόθηκε η δυνατότητα στο χειριστή του μηχανήματος να μπορεί να αυξομειώνει την ταχύτητα παραγωγής κουτιών, πριν τον παστεριωτή, αλλά και να σταματά το μηχάνημα όταν έχουν τελειώσει τα καπάκια, όταν δεν υπάρχουν κουτιά στην ταινία εισόδου του μηχανήματος, αλλά και όταν η ταινία εξόδου του μηχανήματος έχει γεμίσει έτοιμα κουτιά.

Οφέλη : Λιγότερα σταματήματα του μηχανήματος, λιγότερα ανοιχτά κουτιά στην έξοδο, λιγότερα ελαττωματικά κουτιά στην παραγωγή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOSHIBA SERVO ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ανάγκη : Η ολίσθηση του ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα, που ξετυλίγει το ρολό της πλαστική σακούλας, είχε ως αποτέλεσμα, σε κάθε ρολό να δημιουργούνται αρκετά ανόμοια σε μήκος σακιά.

Λύση : Αντικαταστάθηκε ο ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας και το inverter αυτού με servoκινητήρα και servodrive της TOSHIBA. Το τεχνικό προσωπικό του εργοστασίου κατασκεύασε μία φλάντζα προσαρμογής για να συνδεθεί ο servoκινητήρας στον υπάρχοντα γωνιακό μειωτή. Καθοδηγήσαμε το τεχνικό προσωπικό για την καλωδίωση και τον προγραμματισμό του servodrive, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα στο PLC να μην αλλαχθεί καθόλου, το servodrive οδηγείται από την ίδια αναλογική έξοδο όπως και το inverter.

Οφέλη : η συμπεριφορά του μηχανήματος βελτιώθηκε, τα σακιά είναι όλα στο ίδιο μέγεθος, η ταχύτητα παραγωγής αυξήθηκε και η όλη αλλαγή έγινε σε ελάχιστο χρόνο.

TEN BRINK ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. – ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ

Ανάγκη : Ο χρόνος παστερίωσης ποικίλει ανάλογα με το φρούτο (μικρό μεγάλο, μαλακό ή σκληρό), το μέγεθος της κονσέρβας (1,2,3, 5 Kgr) και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Συνεπώς η δυνατότητα ελέγχου του χρόνου διάβασης της κονσέρβας από το μηχάνημα παστερίωσης, είναι κρίσιμο στοιχείο. Ο κλασικός τρόπος ήταν η χρήση ευθύγραμμου μειωτή με μεγάλη μείωση και μηχανική αυξομείωση. Οι επιλογές όμως στην ταχύτητα κίνησης του πλέγματος ήταν περιορισμένες.

Λύση : Αντί για τον κλασικό ευθύγραμμο μειωτή, εγκαταστάθηκε πλανητικός μειωτής του οίκου SITI, με 4 βαθμίδες μείωσης πετυχαίνοντας αργή ταχύτητα. Η μηχανική αυξομείωση αντικαταστάθηκε από σύστημα ασύγχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, σταθερής ροπής, σειράς LSMV του οίκου Leroy-Somer, με τριφασικό TOSHIBAinverter σειράς VFS15.

Οφέλη : Λόγω της χρήσης του inverter σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα σταθερής ροπής, πετυχαίνουμε μεγαλύτερο εύρος ταχυτήτων στην κίνηση του πλέγματος, άρα και μεγαλύτερο εύρος στο χρόνο παστερίωσης. Αυτό γιατί, η μηχανική αυξομείωση έχει ένα λόγο 1 προς 5 σε σχέση αργής και γρήγορης ταχύτητας. Ο ηλεκτροκινητήρας σταθερής ροπής, έχει αντίστοιχα λόγο 1 προς 10, καθώς μπορεί να δουλεύει μέχρι τα 5Hz χωρίς βεβιασμένη ψύξη και με τη ροπή σταθερή. Επιπλέον, λόγω του inverter, η επιλογή ταχύτητας γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η συντήρηση της μηχανικής αυξομείωσης δεν απασχολεί το προσωπικό πλέον και τέλος ο πλανητικός μειωτής προσφέρει υψηλότερες ροπές, μεγαλύτερες αντοχές και απαιτεί μικρότερο χώρο